Některé trendy s námi vydrží roky, jiné zmizí, než si je stačíme vůbec všimnout. Kam se posunul design v posledních letech a kam bude směřovat? To se dnes pokusíme odhadnout v článku.

Jak COVID-19 ovlivnil současný design

Bohužel ani zde se nevyhneme zmínce o koronaviru, který kromě běžného života nás…


Užívají si zákazníci kontakt s vaší firmou, nebo jim vstávají vlasy hrůzou na hlavě?

Pokud chcete dlouhodobě a systematicky zlepšovat zákaznickou zkušenost, měli byste sbírat, měřit a vyhodnocovat zpětnou vazbu od zákazníků. A také se podívat, jak je vaše organizace připravena na Customer Experience (CX).

Pojďme najít odpovědi na otázky…


Jestli jako my věříte v sílu zákaznické zkušenosti, zbystřete: spouštíme službu, díky které můžete snadno měřit a zlepšovat Customer Experience ve všech týmech i kanálech.


Jedno červencové ráno mě probudila zpráva od Honzy, jestli zvládneme udělat uživatelské testování na mobilu s uživateli z Portorika. Moje odpověď zněla jasně: „Ano, zvládneme.“ A hned jsem si šel nadšeně balit kufry. K mé smůle se později ukázalo, že šlo o testování na dálku.

Proč testovat s uživateli v Portoriku?

Náš klient GSK nabízí vitamíny…


Zákaznický portál je jedním z nejdůležitějších médií firmy současnosti i budoucnosti. Pro zákazníky je už samozřejmostí mít dokonalý přehled o svých službách a řešit požadavky okamžitě, odkudkoli a kdykoli. Jak jsme redesignovali selfcare portál innogy, předního prodejce energií?

40 tisíc zákazníků navštíví každý den portál innosvět, kde mohou získat přehled…


„Tak to otestujeme,“ řekli jsme si na schůzce k návrhu webu o dýchacích problémech. „A proč? Vy nevíte, jak udělat web?“ …


Na tomto se asi shodneme: pozitivní zkušenost otevírá peněženky a zvyšuje loajalitu zákazníků.

Na čem se už možná neshodneme: co je předpokladem kvalitní Customer Experience (CX), jak ji ve firmě budovat a kde začít?

Často slyšíme — poznejte svoje zákazníky, vždyť ti jsou pro CX na prvním místě. Zmapujte jejich…

UX/CX Wunderman Thompson Prague

Zlepšujeme zákaznický zážitek.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store