Jedno červencové ráno mě probudila zpráva od Honzy, jestli zvládneme udělat uživatelské testování na mobilu s uživateli z Portorika. Moje odpověď zněla jasně: „Ano, zvládneme.“ A hned jsem si šel nadšeně balit kufry. K mé smůle se později ukázalo, že šlo o testování na dálku.

Proč testovat s uživateli v Portoriku?

Náš klient GSK nabízí vitamíny…

Zákaznický portál je jedním z nejdůležitějších médií firmy současnosti i budoucnosti. Pro zákazníky je už samozřejmostí mít dokonalý přehled o svých službách a řešit požadavky okamžitě, odkudkoli a kdykoli. Jak jsme redesignovali selfcare portál innogy, předního prodejce energií?

40 tisíc zákazníků navštíví každý den portál innosvět, kde mohou získat přehled…

UX/CX Wunderman Thompson Prague

Zlepšujeme zákaznický zážitek.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store